04-10-2016

Wie hebben er last van?

Uterus myomatosis (d.w.z. een baarmoeder met myomen) is de meest voorkomende ziekte in het vrouwelijke voortplantingsorgaan. Bij alle vrouwen kan dit type tumor mogelijk ontwikkelen.

30% van de vrouwen van 35 jaar en ouder heeft er last van (bron: SFICV)
In de meeste gevallen groeien myomen in de fase vóór de menopauze, wanneer het niveau van oestrogeen stijgt. Wanneer de menopauze is ingetreden, daalt het niveau van oestrogeen en worden de myomen kleiner.
Daarom zijn de meeste vrouwen die worden gediagnosticeerd en behandeld tussen de 35 en 54 jaar oud. De meeste doktoren constateren echter dat myomen zich al kunnen voordoen bij vrouwen vanaf 20 jaar.

Myomen komen het meest voor bij vrouwen van Afrikaanse afkomst
Meerdere Europese en Amerikaanse onderzoeken hebben aangetoond dat baarmoedermyomen het meest voorkomen bij vrouwen van Afrikaanse afkomst, en veel minder vaak bij vrouwen van Aziatische afkomst.

De erfelijke factor
In een onderzoek van het Moscow Center of Obstetrics (centrum voor verloskunde in Moskou) "Familial predisposition to uterine leiomyomas" ("Familiaire aanleg voor leiomyomen in de baarmoeder") werd in 1995 ook het belang van erfelijke factoren gerapporteerd.
Myomen komen 2,2 keer vaker voor wanneer een bloedverwant van de eerste graad twee of meer myomen heeft. Het risico is 1,94 keer groter voor zussen en 2,12 keer groter voor dochters. In het algemeen tonen onderzoeken aan dat de aanwezigheid van myomen het gevolg is van een combinatie van erfelijke, hormonale en omgevingsgebaseerde factoren.
 
Doktoren zijn goed voorbereid om een diagnose te stellen

De ziekte komt vaak voor en huisartsen en gynaecologen zijn goed voorbereid om de diagnose te stellen bij baarmoedermyomen.
De aanwezigheid van deze myomen wordt bovendien vaak ontdekt tijdens een routinematig consult (palpatie van de buik, bekkenonderzoek, etc.).

In het geval van een verdenking voert de dokter of gynaecoloog een echo uit. Dit is een eerstelijns onderzoek om de aanwezigheid van myomen te bevestigen.
Er wordt meestal een MRI (Magnetic Resonance Imaging) uitgevoerd om het aantal, de locatie en de grootte van de myomen te beoordelen.

Op basis van de resultaten, leeftijd, andere omstandigheden en de verwachtingen van de patiënt (wens om de baarmoeder te behouden of zwanger te worden, etc.) informeert de gynaecoloog de patiënt over de verschillende behandelplannen die mogelijk zijn.


Uiteindelijk neemt de geïnformeerde patiënt een beslissing in overleg met de gynaecoloog.

De informatie op deze website is niet volledig en is primair beschikbaar ter verstrekking van algemene informatie. De informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een consult met een zorgverlener en vertegenwoordigt geen medisch consult, direct of indirect..