04-10-2016

Wat zijn vleesbomen?

 

Vleesbomen zijn goedaardige (niet carcinomateuze) tumoren die zich ontwikkelen op het oppervlak van of aan de binnenzijde van de baarmoederspier. Ze worden ook wel baarmoedermyomen of simpelweg myomen genoemd.

Bij veel vrouwen blijft de aanwezigheid van baarmoedermyomen volledig onopgemerkt. Bij anderen kunnen de locatie en grootte van deze goedaardige tumoren de kwaliteit van leven aanzienlijk beperken.

Het volume van een baarmoeder bij een zwangerschap van zeven maanden
Myomen kunnen behoorlijk in grootte verschillen, van zo klein als een walnoot tot zo groot als een meloen. Soms zijn ze zelfs groter! Om te meten hoe groot ze zijn, verwijzen doktoren meestal naar de grootte van de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Sommige patiënten die lijden aan myomen hebben een baarmoedervolume dat vergelijkbaar is met de grootte van een baarmoeder bij een zwangerschap van zes of zeven maanden!

Drie typen myomen
Baarmoedermyomen worden geclassificeerd aan de hand van de locatie in de baarmoeder. Er bestaan drie hoofdtypen:


70% van alle myomen zijn intramurale myomen. Ze worden gevormd in de spierlaag van het slijmvlies van de baarmoeder en ze worden soms verward met gewichtstoename of zwangerschap. De symptomen van dit type myomen zijn hevige bloedingen tijdens de menstruatie, vaak urineren, bekkenpijn en rugpijn.

Subsereuze myomen ontwikkelen zich in het buitenste gedeelte van de baarmoeder en blijven naar buiten groeien. Deze myomen hebben meestal geen invloed op de menstruatie. Ze kunnen echter leiden tot ernstige pijn vanwege hun grootte en de druk op andere organen. In sommige gevallen komen subsereuze myomen los van de baarmoederspier. Deze myomen worden gesteelde subsereuze myomen genoemd.
 

Submucosale myomen zijn het meest zeldzame type myomen en ontwikkelen zich in de baarmoederholte. Ze veroorzaken bovenmatige bloedingen tijdens de menstruatie en verlengen de menstruatiecyclus. Net zoals bij subsereuze myomen, kunnen deze myomen loskomen van de baarmoederspier. In dit geval worden ze ook gesteelde submucosale myomen genoemd.

In de meeste gevallen heeft een vrouw meerdere myomen. In sommige gevallen ontwikkelt ze ook verschillende typen myomen tegelijk (intramurale, subsereuze en/of submucosale myomen).
Het is moeilijk te bepalen welke myoom een symptoom veroorzaakt. Zelfs als er één myoom wordt gevonden door de dokter, is het aannemelijk dat er andere myomen aanwezig zijn (bron: SFICV).

 

 

 

 

De informatie op deze website is niet volledig en is primair beschikbaar ter verstrekking van algemene informatie. De informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een consult met een zorgverlener en vertegenwoordigt geen medisch consult, direct of indirect.