04-10-2016

Juridische kennisgeving

Uitgever:

www.blue-presse.com

Hosting van website: OVH

Beheerder van publicatie: Audrey TOUATI (Manager - Blue RP & Presse SARL)
Webmaster en editor: Audrey TOUATI
Contact: contact[@]fibrome-uterin.fr
De website wordt 100% gefinancierd door BioSphere Medical (Merit Medical Group)
De inhoud van de informatie die wordt gepubliceerd op Info Vleesbomen is goedgekeurd door Dr. Sarah Fichet (gynaecoloog), een lid van de redactiecommissie.
Belangenverstrengeling: de auteur heeft geen belangenverstrengeling gemeld met betrekking tot de gegevens die zijn vermeld in dit interview of gepubliceerd in de aangehaalde referentie.

Het doel van de website www.fibrome-uterin.fr is het bevorderen van kennis over de behandelingen voor vleesbomen in de baarmoeder. De website www.fibrome-uterin.fr richt zich tot mannen en vrouwen die meer willen weten over de ziekte en de beschikbare behandelingen.
De informatie die wordt gegeven op www.fibrome-uterin.fr is bedoeld om de directe relatie tussen de patiënt (of bezoeker van de website) en zorgverleners te verbeteren, niet om deze relatie te vervangen.
De informatie op de website Info Vleesbomen is samengesteld in overeenstemming met het "Handvest voor communicatie op het internet van farmaceutische bedrijven", dat is gepubliceerd door het Franse bureau voor de sanitaire veiligheid van gezondheidsproducten (AFSSAPS). Blue RP & Presse behoudt zicht het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen of verwijderen om de website in overeenstemming te brengen met de voorschriften.

Op Info Vleesbomen worden geen advertenties geaccepteerd of geplaatst.

Deze website voldoet aan de beginselen van het HONcode-handvest.
Kijk hier.Algemene gebruiksvoorwaarden van de website INFO VLEESBOMEN / Gebruiksvoorwaarden
Door deze website Info Vleesbomen te gebruiken, gaat u zonder voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden die hierna worden gedefinieerd.

1) De website INFO VLEESBOMEN is een website met informatie en vervangt op geen enkele wijze een medisch consult.
De informatie op deze website is niet volledig en is primair beschikbaar ter verstrekking van algemene informatie. De informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een consult met een zorgverlener en vertegenwoordigt geen medisch consult, direct of indirect.
U dient de informatie die beschikbaar is op INFO VLEESBOMEN niet te gebruiken voor het formuleren van een diagnose, het bepalen van een behandeling of het innemen/stoppen van medicatie zonder eerst te overleggen met een behandelend arts of een specialist.
U erkent dat de informatie die voor u beschikbaar is gesteld niet compleet of volledig is en dat deze informatie zich niet richt op het volledige scala aan symptomen, medicatie en geschikte behandelingen voor de verschillende ziekten en de dagelijkse pijn waarmee u mogelijk te maken hebt. Op geen enkel moment wordt de informatie op de website INFO VLEESBOMEN specifiek toegepast op een bepaald geval; de informatie is altijd algemeen van aard.
INFO VLEESBOMEN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de niet-naleving of verkeerde interpretatie van de informatie op deze website. INFO VLEESBOMEN is ook niet verantwoordelijk voor fouten, omissies of resultaten die kunnen worden verkregen door verkeerd gebruik hiervan. Omdat medische gegevens en kennis voortdurend veranderen, kan de inhoud van deze website onderhevig zijn aan regelmatige updates. We adviseren u om de website regelmatig te controleren.

De informatie die op deze website is gepubliceerd kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. INFO VLEESBOMEN behoudt zich het recht voor om onnauwkeurigheden of typografische fouten in de informatie op deze website te corrigeren en is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit deze onnauwkeurigheden of fouten. De informatie die op deze website wordt gepubliceerd of via deze website beschikbaar wordt gesteld, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

2) Toepasselijke wetten en voorschriften
U bent op de hoogte gebracht van het feit dat alle wetten en voorschriften van toepassing zijn op het internet. Als zodanig is het uw verantwoordelijkheid om tijdens het browsen op de website INFO VLEESBOMEN aan alle volgende toepasselijke voorschriften te voldoen, inclusief:
1.  De regels over auteursrecht en industriële eigendomsrechten
Alle beschikbare inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafieken, tekeningen, afbeeldingen, foto's, geluiden, gegevens en videoclips:
- Behoort exclusief tot BIOSPHERE MEDICAL of de bedrijven, organisaties of personen die de inhoud leveren.
- Is exclusief eigendom van BIOSPHERE MEDICAL en wordt beschermd door de Franse code voor intellectueel eigendom en meer algemeen door verdragen en internationale overeenkomsten met daarin bepalingen over de bescherming van auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.
U kunt geselecteerde fragmenten van de inhoud reproduceren voor persoonlijk gebruik, mits u alle kennisgevingen met betrekking tot intellectueel eigendom op de pagina's van de website bewaart op een plek waar de inhoud toegankelijk is. Elk ander gebruik, inclusief reproductie, wijziging, aanpassing, distributie, overdracht, heruitgave, tentoonstellingen, openbare uitvoeringen of uitzendingen van de inhoud voor elk ander doel is strikt verboden.
2. Rechten op foto's en muziek
De foto's op deze website zijn rechtmatig verkregen van de volgende fotografische bureaus: Stockxpert©, Getty Images© en iStockphoto©. De personen in de foto's zijn modellen en hun afbeeldingen worden alleen gebruikt ter illustratie.
De muziek is rechtmatig verkregen van het bedrijf Keef Records©, gevestigd op 152 avenue de Bouissouse, 34730 Prades Le Lez, Frankrijk.
3. Computerfraude
U dient niet in te breken in een geautomatiseerd systeem voor gegevensverwerking of de elementen in dit systeem volledig of gedeeltelijk te wijzigen. U bent op de hoogte van het feit dat deze handelingen strafbaar zijn.
4. Handelsmerken
De handelsmerken op de website zijn handelsmerken van BIOSPHERE MEDICAL en/of haar partners. Alle vormen van reproductie of gebruik van deze handelsmerken zonder de uitdrukkelijke toestemming van BIOSPHERE MEDICAL en/of haar partners is strikt verboden.
BIOSPHERE MEDICAL behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht geschikte stappen te ondernemen, om te voorkomen of stoppen dat het auteursrecht van BIOSPHERE MEDICAL of derde partijen wordt geschonden, zonder dat verantwoordelijkheid kan worden toegeschreven.

3) Hyperlinks naar websites van derden
BIOSPHERE MEDICAL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud, informatie, producten en services die worden geleverd op websites waarnaar wordt verwezen via een hyperlink op de website INFO VLEESBOMEN.
U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot deze websites van derden en het gebruik ervan uitsluitend uw verantwoordelijkheid is.

4) Disclaimer

BIOSPHERE MEDICAL bevordert boven alles serieuze informatie van hoge kwaliteit en doet daarom haar uiterste best om fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud te vermijden.

Niettemin, en u accepteert dit uitdrukkelijk, is BIOSPHERE MEDICAL absoluut niet aansprakelijk voor informatie, documenten, inhoud, gegevens en verklaringen op deze website die bijvoorbeeld:
- niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of tijdig zijn.
- geen medisch advies vormen (als u specifiek advies nodig hebt, moet u altijd een voldoende gekwalificeerde zorgverlener raadplegen).
- soms zijn gekoppeld aan externe websites waarover BIOSPHERE MEDICAL geen controle heeft en waarvoor BIOSPHERE MEDICAL niet verantwoordelijk is.

BIOSPHERE MEDICAL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

5)  Privacy


Persoonlijke informatie over bezoekers op onze website, inclusief hun identiteit, is vertrouwelijk. De eigenaren van de websites zetten zich in om volledig te voldoen aan de juridische vereisten voor vertrouwelijkheid die van toepassing zijn in Frankrijk en om deze informatie niet bekend te maken aan derden. Er worden geen gegevens opgeslagen en er worden geen cookies gebruikt.

6) Blue RP & Presse SARL
Chemin de Fontbrune, 30260 Lattes, Frankrijk
Kapitaal: € 7500 - RCS NIMES 480 669 647 000 38
Telefoon: +33 (0)678 021 064     
www.blue-presse.com

7) Biosphere Medical (Group Merit Medical)
Merit Medical Systems, Inc. (Nasdaq: MMSI) is een toonaangevend laboratorium met technieken die worden gebruikt bij interventionele radiologie en radiologische procedures.

1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095, VS
Telefoon: +1-801-253-1600